utorak, 5. decembar 2023 / 21. džumade-l-ula 1445

SAFF

Nema goreg ropstva od robovanja strastima

Facebook
Twitter
WhatsApp

Ibnul-Dževzi, rekao je: ”Nema težeg sna od nemara, nema goreg ropstva od robovanja strastima, nema goreg iskušenja i nedaće od smrti srca.”

Spavač ne shvata da sanja sve dok se ne probudi. Isto tako, onaj ko je nemaran prema Ahiretu ne shvata šta je izgubio sve dok mu ne dođe smrt. Gospodaru naš, sačuvaj nas nemara i zaborava na Ahiret i susret s Tobom.

Ne gledaj kako te ljudi vrednuju, već gledaj na tvoju vrijednost kod Allaha

Nemoj biti tužan ako ljudi ne poznaju i ignorišu tvoju vrijednost, jer je cijeli jedan grad zatvorio svoja vrata pred jednim od pet odabranih Allahovih poslanika, Musaom, alejhi selam, i nisu ga htjeli nahraniti: ”Ali oni odbiše da ih ugoste.” (El-Kehf, 77.)

Stoga se okreni i posveti svojoj vrijednosti kod Allaha, a ostavi ljude i njihovo vrednovanje.

Šejh koji je ”ubijao” svoje protivnike osmijehom

Prenosi se da Abdullah ibn Ahmed ibn Muhamed ibn Kudame nije raspravljao ni sa jednim čovjekom a da nije bio nasmijanog lica, tako da su neki ljudi govorili: ”Ovaj šejh ”ubija” svog protivnika osmijehom

Facebook
Twitter
WhatsApp

PREPORUKA