SAFF

Onaj ko pokuša rastužiti brata muslimana je poput šejtana koji želi unijeti tugu u srca vjernikâ

Facebook
Twitter
WhatsApp

Priredio: Abdusamed Nasuf Bušatlić

Tumačeći deseti ajet sure El-Mudžadela: ”Sašaptavanje je posao šejtanski, da bi u brigu bacio vjernike, mada to ne može njima nimalo nauditi, osim ako to Allah dopusti. A vjernici neka se samo u Allaha pouzdaju!”, šejh Salih ibn Usejmin, rekao je: ”Onaj ko pokuša da rastuži brata muslimana je šejtan, koji želi unijeti tugu u srce vjernikâ.”
Rekao je također: ”Ako vidiš (osjetiš) da ti srce ne osuđuje grijeh i zlo, ako osjetiš da nije postojano i da ga ne smiruje učinjeno dobro djelo, znaj da je u tvom srcu bolest, pa je pokušaj izliječiti. A ako vidiš da se tvoje srce raduje dobru i da ga čini i druge upućuje na dobro, i ako mrzi zlo i grijeh i kloni ga se, znaj da je to zdravo srce.”

Facebook
Twitter
WhatsApp

PREPORUKA