Svaka blagodat mimo Dženneta je prolazna, a svaka kazna mimo Džehennema je izbavljenje

210

Priredio: Abdusamed Nasuf Bušatlić

Neki od naših dobrih prethodnika su rekli: ”Sačuvaj odmor za svoj mezar, smanji zabavu i san, jer je pred tobom san čija zora je Sudnji dan.”

Rekli su također: “Bogobojaznom je vrijeme odmora i rahatluka pokornost Allahu, a vrijeme pokornosti Allahu je odmor i rahatluk. Svaka blagodat mimo Dženneta je prolazna, a svaka kazna mimo Džehennema je izbavljenje.”

Džennetski prizor

Komentirajući ajete: ”A one koji se grijeha budu klonili čeka divno prebivalište: edenski vrtovi, čije će kapije biti za njih otvorene, u kojima će se odmarati, i raznovrsno voće i piće tražiti.” (Sād, 49.-51.), šejh Salih ibn Usejmin, rekao je: ”Ovdje je upotrijebljen izraz ”mufettehatun” – umjesto ”meftuhun” (otvoren), zbog toga što taj izraz upućuje na veliki broj onih koji će otvarati džennetske kapije. A to znači da će džennetlije imati mnoštvo sluga koje će im otvarati džennetska vrata. Dok izraz ”itekau” – ”naslonjenost na divanima ili odmaranje”, ukazuje na smirenost, rahatluk i spokoj, bez imalo brige i tjeskobe, a također ukazuje da džennetlija ima autoritet i da njega poslužuju, a ne da on služi i poslužuje.”

Najkorisnija dova

Šejhul-islam Ibn Tejmijje, rekao je: ”Razmišljao sam o najkorisnijoj dovi i otkrio da je najkorisnija dova moliti Allaha da nam pomogne da steknemo Njegovo zadovoljstvo.”

Rekao je također: ”Iskreno (čisto srce) i dova su vojnici koji ne mogu biti poraženi.”

Riječi koje šejtana bacaju u očaj

Ishak ibn Halid, rekao je: “Šejtanu nema ništa teže od riječi vjernika: ‘Teško meni, čime ću okončati moj život na dunjaluku, dobrim ili lošim djelom?’ Tada Iblis očajava i kaže: ‘Kada će se ovaj početi diviti svojim dobrim djelima?!”’

Tragovi dobrih djela i grijeha se ne mogu sakriti

Ebu Derda, radijallahu anhu, rekao je: ”Kada bi bogobojazni čovjek činio ibadet iza sedam vrata, Allah bi ljudima pokazao i obznanio tragove njegove pokornosti, a kada bi griješnik bio neposlušan Allahu i činio grijeh iza sedam vrata, Allah bi ljudima pokazao i obznanio tragove njegovih grijeha.”