četvrtak, 17. novembar 2022 / 23. rebi'u-l-ahir 1444

SAFF

Kosovo formira vojsku

Predsjednik Kosova, Hashim Thaçi, predao je predsjedniku Skupštine Kadriju Veseliju nacrt Zakona o bezbjednosnim snagama Kosova. Prema tom nacrtu, snage će imati misiju da brane