SAFF

Povelja o međumuslimanskoj solidarnosti

Piše: dr. Muhamed el-Gazali / Preveo i prilagodio: Abdusamed Nasuf Bušatlić Uzvišeni Allah, objavio je: ”Ova vaša vjera – jedina je prava vjera, a Ja