Drvar, Bosansko Grahovo, Glamoč: Srbi glasali za Dragana Čovića

1400

Dragan Čović je pobijedio u općinama u Federaciji BiH u kojima su većinsko stanovništvo Srbi i ili Srbi imaju relativnu većinu.
Tako je u Drvaru svoje glasove njemu dalo čak 51 posto glasača, a prvi sljedeći kandidat Jerko Ivanković Lijanović dobio je 14 posto podrške. U Grahovu je pobjeda bila još nadmoćnija – Dragan Čović je osvojio blizu 61% glasova, a prvi sljedeći kandidat tek oko 13%.

U mjestu gdje je podjednak broj Hrvata, Srba i Bošnjaka u općini Glamoč, Čović je osvojio 42% ispred kandidata SDA Džaferovića, koji je osvojio 21%.

Dnevnik.ba