Šijske milicije u Iraku traže od svojih vjerskih autoriteta da se u Kur'an uvrsti nova sura ”El-Hašd”

273

Desetine šijskih aktivista, zbog nove ofanzive i borbe protiv Idiša na sjeveru i zapadu Iraka traže od svojih vjerskih autorita da se u Kur'an uvrsti nova sura pod nazivom ”El-Hašd”, po imenu šijskih milicija pod vođstvom Ali Sistanija.
Mnoge šijske internetske stranice i forumi učestvuju u širenju ove hereze i pozivaju da se u Kur'an uvrsti i sura ”El-Hašd”, koju je, po uzoru na suru ”En-Nasr”, izmislio šijski pjesnik Haidar Abdul-Kerim Azari. On je tekst svoga uratka objavio na podlozi fotografije sa borcima šijske milicije. Tekst u prevodu na bosanski glasi ovako: ”Kada dođe Hašdullah i pobjeda, i kada vidiš vojske kako u skupinama u Enbar ulaze, ti veličaj svoga Gospodara hvaleći Ga i moli Ga da ti oprosti, zaista je Husejn putokaz osvetnicima.”
Azari je počeo širiti ideju o ubacivanju tog teksta u Kur'an, neposredno nakon što je premijer Haidar al-Abadi uputio poziv šijskim milicijama da se pripreme za odlazak u Enbar, kako bi pokušali povratiti grad Ramadi iz ruku Idiša.
Još nije registriran nikakav prigovor i protivljenje šijskih vjerskih vođa tim bogohulnim zahtjevima i pozivima.

Saff.ba