Vraćanje povjerenja među supružnicima

697

Piše: Abdusamed Nasuf Bušatlić

Mnogi bračni parovi žale se na tzv. “krizu povjerenja” i postojanje stalne sumnje u ono što muž, odnosno supruga, govori i radi. Ovaj problem je jednako prisutan i kod muževa i kod žena. Stoga ćemo u ovom tekstu navesti nekoliko važnih životnih pravila kako bi se sačuvalo povjerenje među supružnicima.

Ne dozvolite da postoje tajne između vas

Linija komunikacije među bračnim drugovima mora uvijek biti otvorena. Muž i žena moraju pričati o svojim težnjama, interesima i brigama, moraju zajedno pričati o svim temama i podijeliti mišljenje jedno sa drugim. Supruga ne treba naređivati svome mužu šta treba raditi i treba skrenuti pažnju mužu da ni on to ne čini.

Zajednički razgovarajte o granicama vaših odnosa sa ljudima oko vas

Morate razgovarati o svojim vezama i njihovim granicama sa ljudima oko vas: porodica, posao, klub, udruženje i sl. Tako ćete najbolje upoznati ljude koji žele ostvariti društvene odnose i veze sa vama i time ćete spriječiti pretjeranu ljubomoru i ostale probleme koji se pojave.

Ne referirajte se na prošlost

Kada se desi problem među vama, nipošto ne pribjegavajte pričanju o problemima koji su se dogodili u prošlosti, a također i o prošlom životu prije braka, jer će to dovesti do slabljenja vaše veze i zahlađenja odnosa između vas dvoje.

Traženje savjeta

Jedna od stvari koja ponajviše povećava povjerenje između muža i žene i jača odnos između njih je traženje savjeta od muža, odnosno od supruge, i međusobno dogovaranje. Pitaj ga/ju: ”Ljubavi, šta ti misliš o tome i tome?” Na taj način ćete jedno drugom dati do znanja da vam je stalo do međusobnog savjeta i da držite do mišljenja svog bračnog druga.

Uvijek koristi riječ ”mi”

Izbjegavaj u svom govoru koristiti riječi kao što su ”ti-ja”, jer brak je u osnovi saučesništvo u svemu. Ne dozvoli da tvoj muž, odnosno tvoja supruga, iz tvojih riječi shvati da je samo on/ona kriv/a za određeni problem, već uvijek koristi množinu i reci: ”Mi ćemo to riješiti, ako Bog da, mi ćemo uraditi to i to, trebamo vidjeti kako to riješiti” i sl., i vidjet ćeš pozitivan efekat ovih riječi u vašoj vezi i bračni drug će osjetiti tvoj interes i brigu za njim. Ovo su jednostavni koraci koji mogu poboljšati vaš odnos u cjelini i također ojačati vaše povjerenje.