Endelus: Sukob Emevija i Abbasija

3127

Piše: Abdusamed Nasuf Bušatlić

Nakon što su Musa ibn Nusajr i Tarik ibn Zijad osvojili Endelus, nastupio je period namjesništva. Trajao je 42 godine. Počeo je sa Abdulazizom ibn Musaom ibn Nusajrom. Iza njega su se smjenjivala 22 namjesnika.

Međusobni sukobi i borba za vlast iscrpili su i oslabili Endelus. Prvim namjesnicima i vladarima najvažnije je bilo prenošenje i širenje islama, uspostavljanje Šerijata, širenje korisnog znanja. Uslijedili su oni koji su imali samo jednu težnju – domoći se vlasti u korist svoga plemena i svoje porodice, dakako i lične koristi. Na taj način su izdali Endelus.

Kao što smo rekli, kad je na vlast došao oronuli starac Abdulmelik Katan, zulumćar i nasilnik, počeo se širiti zadah nacionalizma. Sumejl ibn Hatim je želio smiriti napetost i prekinuti sukob, pa je otišao Ebu Hattaru, ali se on loše ponio. Rekli smo da se Sumejlu priključuje i Suvabe ibn Sulame, koji je to uvjetovao preuzimanjem vlasti ukoliko bude srušen Ebu Hattar. Taj savez je uspio svrgnuti Ebu Hattara.

Suvabe preuzima vlast u redžepu 128. godine. Vladao je samo šest mjeseci i – umro. Za zamjenika je imenovao Abdurrahmana ibn Kesira. Taj je preuzeo vlast 129. godine. Njegova vladavina će proteći u znaku buna i prevrata.

Amr ibn Suvabe je tražio vlast, a i Jahja ibn Hurejs je tražio vlast. Na scenu stupa Sumejl i odabire čovjeka kojeg je smatrao sposobnijim da preuzme vlast – imenovao je Jusufa ibn Abdurrahmana ibn Ukbeta ibn Nafija el-Fihrija. Jusuf je pokušao umiriti stanje i na diplomatski način udovoljiti onima koji su bili željni vlasti, a nisu je se domogli.

Ibn Hurrif je tražio da mu se dodijeli dio Endelusa. I, postavljen je za namjesnika u Rejji, na jugu Kordove.

Ali, Jusuf je smijenio Ibn Hurejsa. To je rasrdilo Ibn Hurejsa i on traži savez sa Ebu Hattarom. Prethodni vladar je pristao. Zajedno su nagovarali plemena na jugu da im se priključe i svrgnu Jusufa. Okupili su ogromnu vojsku i sukobili se sa Jusufovom vojskom u gradu Sečunda, blizu Kordove. Bilo je to 130. godine. Borba je toliko bila nemilosrdna da je prijetilo uništenje i jednih i drugih. Vojske nisu odustajale ni kad su se sablje polomile i poispadale iz ruku. Nastavili su se tući golim rukama… Sumejl napušta poprište i odlazi u Kordovu da bi okupio radnike i zanatlije i podstaknuo ih na borbu. Sakupio ih je 400 i podijelio im oružje. Oni su odigrali odlučujuću ulogu. U borbi protiv pripadnika plemena Kajs, poražen je jemenski savez. Ibn Hurejse i Ebu Hattar su zarobljeni. Sumejl naređuje da budu pogubljeni. Ubio je 70 zarobljenika. Možda bi i više, ali se ubijanju suprotstavio njegov stari saveznik Ebu Atai. Tražio je da prestane sa ubijanjem i Sumejl tek tada pristaje.

Jusuf se odrekao Sumejlovog zločina. Zatražio je da napusti Kordovu i preuzme vlast u Saragosi. Sumejl je to prihvatio. Sa svojim ljudima je napustio Kordovu.

U Saragosi je Sumejla dočekalo izobilje. U to vrijeme su glavni grad Kordovu pogodili suša i glad. Dok se Sumejl razbacivao bogatstvom i dijelio ga nemilice, Jusuf je pokušavao smiriti Kordovljane, koji su se, gonjeni glađu, masovno selili u Magrib.

Uporedo su na sjeveru Endelusa tekli krupni događaji.

Dok su se muslimani međusobno obračunavali, Alfonso, koji je postao vladar Gota, na sjeveru je osnovao kršćansku državu Leon. U toj državi je vladao do 140. godine. Naslijedio ga je sin Fervela. I Fervela je iskoristio međusobna trvenja muslimana i proširio svoju državu u Endelusu.

Amir ibn Hašim, komandant vojske, iskazao je neposlušnost, pa ga je Jusuf smijenio. Amir je okupio svoje ljude i sklonio se na zapad Endelusa, u mjesto koje je po njemu dobilo ime – Kanatu Amir. Predstavljao se da ga je abbasijski halifa postavio za namjesnika i govorio da su Jusufa postavile Emevije.

Naime, u to vrijeme je propala emevijska država na istoku, a vlast preuzele Abbasije.

Ljudi su se počeli okupljati oko Amira. Priključila mu se vojska iz Sevilje. Sklopio je i savez sa Ibn Habhabom ibn Revahom, jednim od vođa plemena koje je bilo blizu Saragose. Napali su Sumejlovu vojsku i opkolili Saragosu. Bilo je to 136. godine.

Sumejl traži pomoć od Jusufa. Jusuf odbija. Pravda se teškim stanjem i glađu u Kordovi.

Sumejl podstiče na borbu Kajsove pripadnike i pokušava ih okupiti oko Ubejdullaha ibn Alijja el-Kilabijja, koji je s vojskom došao u pomoć Sumejlu.

Sumejl uviđa da se Amirova vojska okuplja pod zastavom Abbasija i da se šire vijesti da je Amir njihov namjesnik.

U Endelusu započinje još jedan u nizu sukoba. Sada između Abbasija i Emevija.

Trajalo je to sedam mjeseci. Pobijedio je Sumejl.

U to vrijeme umro je Karlo Martel. Nasljeđuje ga Pipin Mlađi, koji je – dok su muslimani međusobno ratovali – uspio prisvojiti jug Francuske.

Muslimani su u potpunosti istjerani iz Francuske. Silna previranja među njima su učinila da muslimani izgube i sjeverni dio Endelusa.

Istovremeno se u Africi pojavio novi pokret. Predvodio ga je Abdurrahman ibn Muavija ibn Hišam ibn Abdulmelik, poznat kao Ed-Dahil.

Endelus: Međumuslimanski sukobi VIII

Endelus: Velika bitka kod Poatjea VII

Endelus: Most u Kordovi sa 17 lukova VI

Endelus: Za tri godine osvojeno Pirinejsko poluostrvo V

Musa ibn Nusajr i Tarik ibn Zijad zajedno nastavljaju osvajanje Endelusa IV

I ashab Allahovog Poslanika, s.a.v.s., među osvajačima Endelusa III

Musa ibn Nusajr, njemu pripadaju najveće zasluge za osvajanje Endelusa II