Najbolja dova je na dan Arefata

1092

Priredio: Abdusamed Nasuf Bušatlić
Najbolja dova je dova na dan Arefata na osnovu riječi Muhammeda, s.a.v.s.: ”Najbolja dova je dova na dan Arefata, a najbolje riječi koje sam izgovorio ja i Allahovi poslanici prije mene su: La ilahe illallahu vahdehu la šerike leh, lehul-mulku ve lehul-hamdu ve huve ala kulli šej'in kadir – Nema drugog istinskog božanstva osim Allaha, On nema sudruga, Njemu pripada sva vlast i zahvala i On je svemoćan.”
A kako da dova na dan Arefata ne bude najbolja, kad je to dan u kojem se Allah dž.š. približava svojim robovima; dan u kojem se Allah hvali pred melekima i kaže im u vezi muslimana koji su se okupili na Arefatu: ”Šta žele ovi ljudi?!”; dan u kojem Allah oslobodi najviše ljudi od džehennemske vatre; dan u kojem se milioni muslimana i muslimanki okuplja na brdu Arefat, da bi onako umorni, iscrpljeni i prašnjavi, ponizno i skrušeno molili Allaha za oprost u tom velikom danu, nadajući se Njegovoj milosti i oprostu.
I, uistinu, koliko je samo u tom danu grijeha oprošteno, koliko sramota pokriveno, koliko potreba ispunjeno, koliko nevolja otklonjeno, koliko blagodati obnovljeno, koliko sreće ostvareno. A kako da ne, kad je to brdo koje je posebno odabrano za tu odabranu skupinu, za odabrane uzvanike koji su došli sa svih strana svijeta da tu, na tom svetom mjestu, svi u istoj odjeći, veličaju svoga Gospodara i skrušeno mu dove upućuju, ubjeđeni da će im uslišati dove i oprostiti grijehe. A ko će drugi oprostiti grijehe ako neće Allah?!
Dan Arefata je i dan u kojem milioni muslimana, koji nisu na hadžu, poste i koji bi silno željeli da su u tom danu zajedno sa skupinom hadžija na Arefatu.
Stoga, neka ovaj dan, dan Arefata, dan uoči Kurban-bajrama, bude u znaku posta, zikrullaha, nafile-namaza, sadake i drugih dobrih djela. Neka ovo bude dan naših iskrenih dova u kojima ćemo skrušeno tražiti od našeg Milostivog Gospodara da nam podari svako dobro na dunjaluku i svako dobro na Ahiretu, a On je obećao uslišati dove svojih iskrenih robova u ovom velikom danu.