Kada posao može biti isprika za propuštanje džuma-namaz?

7763

Autor: Šejh Fahd Bahumam

Odabrao i uredio: Mr. Semir Imamović

Pitanje: Da li je radna/poslovna obaveza i boravak na radnom mjestu dovoljna isprika za propuštanje džuma-namaza?
Odgovor: Reci: “Ono što je u Allaha bolje je i od veselja i od trgovine.” (El-Džumu’a, 11.).
U osnovi stalni (svakodnevni) poslovi ne mogu biti isprika za propuštanje džuma-namaza, jer Allah Uzvišeni naređuje nam da ostavimo i odložimo poslove i odazovemo se pozivu na džuma-namaz: „O vjernici, kada se u petak na molitvu pozove, kupoprodaju ostavite i pođite molitvu obaviti! (El-Džumu’a, 9.).
Musliman je dužan da izabere onaj posao i radno mjesto koji mu neće biti prepreka u izvršavanju vjerskih dužnosti, makar to bili poslovi koji donose manju materijalnu zaradu i dobit.
Allahu Uzvišeni je objavio: „A onome koji se Allaha boji, On će izlaz naći i opskrbit će ga odakle se i ne nada.“ (Et-Talak, 2.-3.).
Kada posao može biti isprika za propuštanje džuma-namaz?
Stalni posao ne može biti isprika za propuštanje džuma-namaza, osim u dva slučaja:
1. Da ostajanje na poslu donosi veliku korist koja se ne može ostvariti osim u prisustvu na radnom mjestu, a istovremeno, u slučaju napuštanja radnog mjesta, uslijedit će velika šteta, a uz to ne postoji mogućnost zamjene na datom radnom mjestu.
Primjeri:
a. Ljekar u hitnoj službi koji prima hitne i urgentne slučajeve.
b. Čuvar i policajac koji čuvaju bezbjednost i osiguravaju materijalne vrijednosti u nadležnoj lokaciji.
c. Kontrolori u velikim postrojenjima i fabrikama nadležni za funkcionalnost linija i strojeva, od kojih se zahtijeva stalna prisutnost i nadgledanje.
2. Ako je posao kojeg obavlja dotični musliman njegov jedini izvor opskrbe, a poslodavac mu nije ostavio mogućnost za obavljanje džuma-namaza, a uz to on ne posjeduje imetak kojim bi mogao pokrivati troškove života osim posla kojeg trenutno obavlja. U tom slučaju dopušteno mu je da propušta džuma-namaz zbog postojeće nužde sve dok ne nađe drugi posao ili na neki način stekne uvjete da izdržava sebe i svoju porodicu, neovisno od posla koji radi.

Izvor: „Vodič novom muslimanu“ , www.newmuslimguide.com/bs/your-prayer/442, Elvir Čolaković – urednik izdanja na bosanskom jeziku